Programvarusökning

För tillfället finns den första versionen av sökmotor endast lokalt hos oss. Tills den publiceras här kan du skicka ett mail till: program och ange det Neuron ID som du har på produkten. Vi behandlar förfrågan och meddelar dig vilken/vilka programvaror som kan användas.

Om du inte har något Neuron ID kan du skicka det artikelnr som du har på produkten, gärna det fullständiga (xxx-zzz-yy) som är utskrivet i liten stil på produktetiketterna.

Om du inte har något Neuron ID eller artikelnr kan du skicka det Program ID som du får fram när du installerar produkten.

Det skall noteras att vi endast har spårbarhet på produkter som har sitt ursprung hos Naronic AB!