För tillfället finns följande sätt att lägga en order hos Naronic:

Mail:
orderavdelningen

Fax:
0498-49 29 79

Telefon:
0498-49 29 89

Brev:
Naronic AB
Etelhem Hemängen 165
623 74 Stånga

Alla order erkännes via pdf-mail till orderläggaren. Vi rekommenderar att alla order sker skriftligen för att inga missförstånd skall uppkomma. Alla leveranser från Naronic loggas med avseende på Neuron ID, Datum och Kund ID. Detta görs för att säkerställa spårbarheten vid support.

Allmänna leverans- och betalningsvilkor.
NL 01Beställningsblankett

Om ni vill förenkla Ert beställningsarbete, är det lämpligt att använda ett speciellt beställningsformulär som finns i både Excel-format (.xls) och Access-format (.mdb). Om man använder detta formulär så kan man få sina produkter märkta med egen unik information och även möjligheten att få en koppling till det unika Neuron ID som varje produkt får vid leverans från Naronic. Ladda ned blanketten här.