NID

NID, vår Neuron ID etikett, är en specialdesignad etikett som skall underlätta för systemintegratorn i dennes dagliga arbete.

Vid leverans får man sin produkt i en kartong/skyddspåse. Förpackningen beror på vad som är avtalat och hur många som är beställda.

För att dra mesta nytta av etiketten rekommenderar vi att ni använder en av följande två alternativ:


Alternativ 1.

Scanna in produktens Neuron ID och Produkt ID i installationsdatabasen och skriv på det gula textfältet var den skall monteras, ex RUM 8:320. Då finns all väsentlig data sparad och det behövs ingen mer information från installatören efter att monteringen är utförd.
KLART!

Alternativ 2.

Lämna produkten direkt till installatören för montering. Kartongen/påsen som produkten ligger i kastas troligen direkt men på produktens kapsling eller på dess kretskort finns ytterligare en etikett fastsatt.

Den stora etiketten rivs loss från den lilla som får sitta kvar på kretskortet. Den stora klistras fast på ett lämpligt papper/relationsritning där man i det gula fältet skriver var produkten blev monterad.
När montören är färdig lämnas informationen över till systemintegratören som sedan utifrån etiketten kan scanna Neuron ID och Produkt ID in till installationsdatabasen. KLART!

I framtiden kan man från den kvarvarande etiketten utläsa Neuron ID, bestyckningen på kretskortet och när det blev producerat.


Etiketten som sitter kvar på kretskortet
...har följande information

Artikelbenämning och fullständigt artikelnr.
Neuron ID i klartext och streckkod.
Artikelnr på kretskortets bestyckning.
Produktionsbatchnr, vilket är produktionsdagen + löpnr


Etiketten som rivs av från kretskortet
...har följande information

Artikelbenämning och fullständigt artikelnr i klartext och streckkod.
Artikelnr på kretskortets bestyckning.
Produktionsbatchnr, vilket är produktionsdagen + löpnr.
Program ID i klartext och streckkod.
Neuron ID i klartext och streckkod.
Ett tomt fält för ifyllnad om vart produkten blev monterad.


Etiketten som sitter på kartongen
...har följande information

Artikelnr på kretskortets bestyckning.
Produktionsbatchnr, vilket är produktionsdagen + löpnr.
Program ID i klartext och streckkod.
Neuron ID i klartext och streckkod
Ett tomt fält för ifyllnad om vart produkten skall monteras.
Artikelbenämning och artikelnr i klartext och streckkod.