Naronic utför följande tjänster:

OEM-anpassning av
våra produkter:
Programmering av
3120 Neuroner:
Specialprodukter:
Kundanpassning av
produkter. Om ni har
speciella krav för att
produkten skall passa
in i ert program.
Vi utför programmering
av alla typer av 3120
Neuroner. Från rör och
bricka till rör, bricka och
tejp.
Om ni har behov av en
speciell produkt, kan vi
utveckla och producera
den till mycket förmånliga
priser. Produkten kan bli
exklusiv för Er om det är
önskemålet.